จะตัดแว่นสักอัน จำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง?

  1. อย่างแรกที่ต้องรู้คือค่าสายตาครับ ว่ามีค่า สั้น ยาว เอียงเท่าใด  ซึ่งสายตาสั้นค่าที่ได้จะมีค่าเป็นลบ(-) ส่วนค่าสายตายาวจะมีค่าเป็นบวก(+) ส่วนสายตาเอียงนั้นเป็นได้ทั้งบวก(+)และลบ(-)ขึ้นอยู่กับว่าจะเขียนแบบไหนครับเพราะค่าสายตาเอียงสามารถกลับจากบวกเป็นลบหรือลบเป็นบวกได้ แต่สิ่งที่ต้องมีในค่าสายตาเอียงคือองศาของสายตาเอียงครับ ซึ่งค่าองศาของสายตาเอียงจะมีค่าตั้งแต่ 1-180 องศาครับ
  2. อย่างที่สองคือค่า PD(Pupillary Distance) คือค่าระยะห่างของรูม่านตาทั้ง2ข้าง โดยจะทำการวัดจากกึ่งกลางสันจมูกถึงรูม่านตาแต่ละข้าง ซึ่งอาจจะมีค่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าสันจมูกอยู่ตรงกลางระหว่างตาทั้ง2ข้างพอดีหรือไม่การวัด PD แยกข้างจะทำให้เราสามารถตั้งจุดกลางเลนส์ให้ตรงกับรูม่านตาได้มากที่สุดเพื่อให้เลนส์ที่เราใช้สามารถแสดงศักยภาพของมันได้ดีที่สุดครับ
  3. อย่างที่สามคือค่า PH(Pupillary Height) คือค่าระยะห่างของรูม่านตากับขอบเลนส์ด้านล่าง โดยที่จะทำการวัดจากการที่เราใส่แว่นจริงบนใบหน้า แล้ววัดจากขอบเลนส์ด้านล่างสุดจนถึงรูม่านตาว่าห่างกันเท่าไหร่ ซึ่งจะต้องทำการวัดทั้ง2ข้าง เนื่องจากค่าจากทั้ง2 ข้างอาจจะเท่ากันหรือต่างกันก็ได้ ขึ้นกับระดับของตาทั้งสองข้างว่าอยู่ในระดับเดียวกันหรือไม่จากที่กล่าวมาข้างต้นคือ 3 ค่าหลักๆที่จำเป็นต้องรู้สำหรับการทำแว่นเพื่อให้ได้มาตรฐานครับ
ตัดแว่นสายตา, Eye Glasses shop, แว่นลาดพร้าว, แว่นวังหิน, วัดสายตา, ออกแบบเลนส์, ปรึกษาเรื่องสายตา, ปรึกษาเรื่องสายตาสั้นมาก, พอใจออพติก, ปัญหาสายตา, รับตัดแว่น, แว่นสายตาสั้นกรองแสง, ตัดแว่นกรองแสง, เลนส์ปรับแสง, ร้านแว่นตา, ร้านแว่น วังหิน, ร้านแว่น ลาดพร้าว, คอนแทคเลนส์สายตา, เลนส์สายตา, กรอบแว่น, Low price eye glasses, แว่นสายตา rayban, ตรวจวัดสายตาโดยทัศนมาตร, Eyewear, Quality glasses with low price, ตัดแว่น ตัดแว่นสายตา, ร้านแว่น, แว่นลาดพร้าว, แว่นวังหิน, วัดสายตา, ออกแบบเลนส์, ปรึกษาเรื่องสายตา, ปรึกษาเรื่องสายตาสั้นมาก, พอใจออพติก, ปัญหาสายตา, รับตัดแว่น, แว่นสายตาสั้นกรองแสง, ตัดแว่นกรองแสง, เลนส์ปรับแสง, ร้านแว่นตา, ร้านแว่น วังหิน, ร้านแว่น ลาดพร้าว, คอนแทคเลนส์สายตา, เลนส์สายตา, กรอบแว่น, แว่นสายตาราคาถูก, แว่นสายตา rayban, ตรวจวัดสายตาโดยทัศนมาตร, แว่นตา, ตัดแว่นตาคุณภาพราคาถูก, ตัดแว่น